Over B-tribe

B-tribe is ontstaan doordat Eveline van Bunge, Robert van den Bout, Rik Brem en Ramon Hagedoorn hun werk- en levenservaringen deelden. Gezamenlijk kwamen zij tot de conclusie dat in veel profit en non-profit organisaties de onderlinge verbinding versterkt kan worden. Geleverde inspanningen leiden tot uitbetaling van salaris, maar juist opbrengsten uit zingeving en werkplezier zijn onbetaalbaar. Meer dan een schakel in een werkproces zijn medewerkers deelnemer aan een sociaal verband. Het ontbreken van zingeving, het verlies van eigenaarschap of het doorslaan in topdown aansturen van medewerkers zijn potentiële stressfactoren, zowel voor directie als voor medewerkers.

Door de combinatie van verschillende expertises en theoretische kennis zijn we alle vier breed ontwikkeld en gepokt en gemazeld binnen een variëteit aan omgevingen. Steeds bleek dat we binnen elke werksetting en levenssituatie met humor, positiviteit en altijd gericht op sociale verbinding het verschil konden maken en dit ook daadwerkelijk deden. We besloten onze expertise te delen en anderen te inspireren in hoe het ook anders kan.