Doel

De samenwerking in de bijenwereld dient één duidelijk doel: de bestuiving. Alle activiteiten zijn uit te leggen vanuit dat ene doel. B-tribe zorgt dat activiteiten beter passen bij de doelen die we ons stellen. Als het gezamenlijke doel ook je persoonlijke doel is, zijn regels en procedures vaak niet nodig of te versimpelen. 

Binding

In de bijenwereld is binding met elkaar en de gezamenlijke opdracht zeer sterk aanwezig. Ondanks de grote omvang van de groep zijn bijen namelijk allemaal familie van elkaar. Mensen werken in het dagelijks leven vaak buiten de familieverbanden samen en dat maakt dat een goede binding niet vanzelfsprekend is. B-tribe onderzoekt en versterkt de onderlinge relaties gebaseerd op oeroude menselijke behoeften. Het is van belang dat je in een organisatie op elkaar kunt vertrouwen, ook als er fouten gemaakt worden.

Omgeving verkennen

Bijen besteden veel tijd aan ogenschijnlijk zomaar rondvliegen in de omgeving of rondlopen in de bijenkast. Zo bepalen ze wat hun meest effectieve inzet is; die wisselt gemakkelijk als de omstandigheden veranderen. B-tribe versterkt je vermogen om zelfstandig te kunnen handelen, waarbij het nodig is dat je goed je omgeving verkent. Binnen en buiten de organisatie.

Zelfstandig werken

Bij honingbijen werkt elk individu binnen de groep mee aan een gezamenlijke opgave en doet wat nodig is op een bepaald moment. In tribes maakt ieder individu eigen keuzes binnen de groep en als het goed is, dien je daarmee het algemeen belang. B-tribe begrijpt de noodzaak om bij de groep horen, maar ook om als individu los gezien te worden van anderen.
B-tribe haalt de tribe in je organisatie naar boven.

Luisteren

Verschillen van mening, cultuurverschillen, miscommunicatie, gebrekkige informatie of onzekere ontwikkelingen zullen er altijd zijn.   Onbevooroordeeld naar elkaar luistereren is nodig om uiteindelijk tot resultaten te komen. B-tribe wakkert dat aan en dat levert verrassende nieuwe inzichten en mogelijkheden op. Dé oplossing bestaat, maar is voor iedereen anders.

Resultaat

Werken vanuit het honingraatmodel is niet alleen goedkoper, efficiënter en flexibeler. Het resulteert ook in tevreden klanten, gemotiveerde medewerkers en een maximale output 
van de organisatie.