We geven je een aantal stellingen. Beantwoord deze met 'ja' of 'nee'.